Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie

Słowniki synonimów, frazeologiczne

Informacje