Prawo i literatura

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Badania nad związkami prawa z literaturą prowadzone są od kilkudziesięciu lat w wielu krajach. W niektórych z nich, jak np. w Stanach Zjednoczonych czy w państwach skandynawskich, powstały poważne ośrodki naukowe zajmujące się tą tematyką oraz bogata literatura przedmiotu. Rezultaty...

Cena: 29,61
Dostępność: dostępny do tygodnia