Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po Ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci). Część II: Nazwy jezior

Geografia

Informacje